Klub Twórczego Przedszkolaka

morticia dodany 17 listopada, 2012


„KLUB TWÓRCZEGO PRZEDSZKOLAKA” –

projekt edukacyjny

realizowany w grupie dzieci 5-letnich,mający na celu rozwijanie

umiejętności teatralnych, muzyczno-ruchowych i plastycznych

 

Cele ogólne:

 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień teatralnych, plastyczno-technicznych i muzyczno-ruchowych
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności twórczej i estetycznej dziecka,
 • rozbudzanie u dzieci pasji artystycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik i form plastycznych
 • poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, teatralnej i muzycznej,
 • dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne,
 • stwarza swobodną, akceptującą i twórczą atmosferę
 • potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia,
 • kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności,
 • rozwija własny potencjał pozytywnych wartości,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • rozwija zainteresowania teatrem i sztuką aktorską,
 • wyzwala w sobie motywację do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi
 • rozwija kreatywność, talenty, poszukuje nietypowych rozwiązań
 • szanuje odmienne zdanie innych

 

Formy pracy:

 • indywidualna, grupowa, zbiorowa

 

Metody pracy:

 • metody aktywizujące – odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie, zadań stawianych do wykonania, kierowania własną aktywnością dzieci
 • metody słowne – wiersz, rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna
 • oglądowe – przykład, wzór, pokaz, wykorzystanie technologii multimedialnej – tablica interaktywna

 

Współpraca z rodzicami:

 • włączenie rodziców w realizację projektu poprzez pomoc w dostarczaniu materiałów papierniczych, dydaktycznych,  przygotowanie kostiumów, wzbogacenie elementów garderoby w kąciku teatralnym
 • aktywny udział w cyklicznych warsztatach dla rodziców i dzieci – 2x w roku (pierwsze spotkanie – listopad 2012. nt. „W Krainie Wesołków” – Jak rozwijać poczucie humoru?- zabawy muzyczno-ruchowe z elementami pedagogiki zabawy, pantomimy, terapii śmiechem)
 • rodzic-inspirator – wykorzystanie pasji, umiejętności (plastycznych, teatralnych, muzycznych) w procesie inicjowania spotkań tematycznych z dziećmi, rozwijających konkretne zdolności (np. „Co może być sztuką – różne odsłony rzeźby”- modelowanie z gliny, masy papierowej, wykorzystanie produktów spożywczych, owoców- sztukę można też zjeść, tworzenie płaskorzeźb)

Termin realizacji: 03.09.2012r-31.05.2015r.

Sposoby realizacji:

 

 • Rozwijanie umiejętności teatralnych – przykładowe rodzaje zabaw: wprawki pantomimiczne, scenki dramowe, zabawy fabularne, improwizacje, teatrzyk kukiełkowy, elementy animacji scen z użyciem rekwizytu (np. lalki), improwizacje słowno-muzyczne, inscenizowanie wierszy, opowiadań, bajek, ćwiczenia oddechowe i słuchowe, emisji głosu, usprawniające narządy mowy, dykcję; udział w konkursach recytatorskich
  • „Słownik niedorzeczności” – wymyślanie sformułowań i oksymoronów np. „betonowa poduszka”, „zimny ogień”, „ciepły lód” , neologizmów
  • „Słownik dziecięcych definicji” – próby definiowania przedmiotów, wyjaśniania zjawisk itp.
  • „Wierszykowo” – próby dziecięcego poezjowania, tworzenia rymów

 

 • Przykłady zabaw rozwijających umiejętności muzyczno-ruchowe: aktywne słuchanie muzyki poważnej metodą B. Strauss, improwizacje muzyczne, zagadki ruchowe i słuchowe, odtwarzanie rytmów za pomocą marszu, gestów,
  • „Co tak pięknie gra?” – tworzenie instrumentów z elementów odpadowych, rozwijanie poczucia rytmu, krótkie formy muzyczne z użyciem instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych, poznanie nazw i dźwięków wybranych instrumentów (np. pokaz na tablicy interaktywnej)
  • „Słyszę, więc tańczę” – ilustracja ruchowa muzyki, tworzenie choreografii do muzyki poważnej, współczesnej, filmowej, improwizacje taneczne, nauka prostych tańców, wyrażanie siebie za pomocą tańca
  • „Muzyczne spotkania z Mozartem”– przybliżenie sylwetki kompozytora, elementy muzykoterapii receptywnej i aktywnej, „Taneczny Savoir-vivre” (taniec dworski, salonowy do muzyki, elegancja poruszania się)
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez: stosowanie różnorodnych technik plastycznych – kolaż, malowanie palcami, bibułą, za pomocą plastikowych kulek, zdobienie metodą decoupage, origami, kreatywne rysowanie, witraż, rysowanie węglem, wykorzystywanie materiałów odpadowych, tworzenie pacynek na bazie rękawiczki, skarpetki; wspólny projekt plakatów dotyczących spektakli; udział w konkursach plastycznych jako promowanie dziecięcych talentów
   • „Kronika Bajek” – zbiór dziecięcych ilustracji do przeczytanych utworów, opatrzonych komentarzem dzieci, spostrzeżeniami, wrażeniami itp., wykorzystanie tablicy interaktywnej do tworzenia projektów graficznych
   • „Muzyka w obrazkach” – zbiór dziecięcych wytworów plastycznych do wysłuchanych dzieł muzycznych (np. Musorgski, Grieg, Saint Saens,)
   • „Snuj się Bajeczko, snuj…” – konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i rodziców, organizowany w ramach Dnia Książki i Praw Autorskich (23.kwietnia) – rodzinne redagowanie bajki, wzbogaconej obrazkami, rysunkami, wspólne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – promowanie czytelnictwa (możliwość zamieszczenia utworu na stronie internetowej przedszkola)
   • „Galeria rzeczy osobliwych” – tworzenie eksponatów-przedmiotów np. codziennego użytku, owadów itp. w powiększonej lub pomniejszonej skali (np. „gigantyczny” spinacz, pająk, „miniaturowy” wieszak na ubrania, telewizor z pudełka po zapałkach) z dowolnych materiałów (drut, pudełka, skarpety, papier), ekspozycja prac w holu


Efekt finalny:

 • wzrost umiejętności plastycznych, manualnych,
 • posługiwanie się różnorodnymi technikami plastycznymi i poszukiwanie własnych
 • gromadzenie zaświadczeń, dyplomów świadczących o udziale w konkursach  np. plastycznych
 • zbiór wypowiedzi słownych, plastycznych dzieci, zgromadzonych w postaci książek, albumów, słowników
 • wzrost pewności siebie podczas wystąpień publicznych, przełamanie tremy, lęku, (partycypacja dzieci dotychczas wycofanych i nieśmiałych w podjętych działaniach)
 • przyrost umiejętności językowych w zakresie myślenia metaforycznego, zaskakujących sformułowań, skojarzeń, wychodzenie poza schematy pojęciowe
 • przyrost wiedzy związanej ze światem sztuki (muzyka, plastyka, teatr)- wzbogacony słownik czynny
 • wzrost umiejętności świadomego słuchania muzyki, określania elementów muzyki (dynamika, tempo, nastrój, barwa, melodia)
 • wystawienie programu artystycznego „Opowieści jeziora” – układ choreograficzny do muzyki rozrywkowej i poważnej
 • wzrost zaangażowania rodziców w sprawy bieżące związane z realizacją projektu (efektywniejsze współpraca), udział w warsztatach, inicjowanie spotkań z dziećmi
 • wzbogacona kolekcja elementów garderoby teatralnej o własnoręcznie wykonane maski, pacynki, peruki, kukiełki oraz w kąciku muzycznym

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *